วันภาษาไทยแห่งชาติ Google logo วันนี้ ไก่กับลิง

 • This topic has 0 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 8 years มาแล้ว by avataradmin.
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #13023
  avataradmin
  Keymaster

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  Google เสิร์ชเอนจิน เว็บบริการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก ได้ทำการขึ้นรูปโลโก้ "กูเกิล" เพื่อให้เกียรติประเทศไทยของเรา เนื่องจากในวันนี้ วันภาษาไทยแห่งชาติ (29ก.ค. 2556) ได้ตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 ของประเทศไทยเรา (Thailand National Language Day, Google Doodle. July 29, 2013)

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ้งมีไก่กับลิง ทำให้คิดถึงสมัยเรียนประถมกันขึ้นมาทันทีเลย
  กูเกิลได้ขึ้นโลโก้ แสดงให้เห็นถึงวันภาษาไทยแห่งชาติของเรานั้นสำคัญมาก

  วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  วันภาษาไทยแห่งชาติ

  วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการใช้คำไทย ”
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า
  เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก
   
  วันภาษาไทยแห่งชาติ
   
   
  รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้ วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันสำคัญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒
   
  วัตถุประสงค์ วันภาษาไทยแห่งชาติ
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
  ๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
  ๓. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
  ๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
  ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

  เราในฐานะที่เป็นคนไทย เราต้องช่วยกันรักษาภาษาไทยของเรา

  เพราะทุกวันนี้ภาษาไทยเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่นกับการใช้ภาษาอย่างมาก

  วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2556 นี้ ขอให้เราช่วยกันรักษา ภาษาไทยของเราให้ลูกหลานต่อไปนะครับ

  ขอจบไปด้วยกลอนวันภาษาไทยแห่งชาติ

  หลักการเขียนลายมือ
   
   
                         เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่ง              ตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่าง
                  จับดินสอปากกาถูกท่าทาง                     สมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแล 
                  ค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัด              ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่
                  สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร            ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอย
   
   
            เป็นคนไทยพูดอ่านไทยต้องให้ชัด      ไม่ผิดเพี้ยนหรือวิบัติหลักภาษา
   อักษรไทยเขียนคัดไม่ขัดตา                       จึงจะได้ชื่อว่ากตัญญู
   หากรักชาติจงภูมิใจใช้ภาษา                       อย่างรู้ค่าอย่าประดิษฐ์จนผิดหู
  ใช้ภาษาของชาติอย่างเชิดชู                        ให้โลกรู้คุณค่าภาษาไทย
   
  วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้