ผลงานของ Julius Richard Petri คือ Petri dish

#12555
avataradmin
Keymaster

ผลงานของ Julius Richard Petri คือ Petri dish

หรือที่เรารู้จักกันคือ จานเพาะเชื้อ (petri dish) ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช ทำด้วยวัสดุที่เป็นแก้ว หรือพลาสติก มีลักษณะเป็นรูปจานทรงกระบอก จานเพาะเชื้อนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รูปแบบจานเพาะเชื้อ
ผลงานของ Julius Richard Petri คือ Petri dish
petri dish โดย Julius Richard Petri

ผลงานของ Julius Richard Petri คือ Petri dish
petri dish โดย Julius Richard Petri

ผลงานของ Julius Richard Petri คือ Petri dish
petri dish โดย Julius Richard Petri