ตอบกลับไปยัง: สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมดับไปเป็นธรรมดา

#27009
avatarquality
Participant

ประกาศๆโห่ๆ