Categories
การศึกษา ข่าวรายวัน

กพ สมัครสอบ กพ 2556 สอบ กพ 56

สมัครสอบ กพ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 
กพ สมัครสอบ กพ 2556 สอบ กพ 56
สมัครสอบ กพ 2556 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 
วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 
วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 
รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 
ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พระนครศรีอยุธยา
ฉะเชิงเทรา
ราชบุรี
ชลบุรี
เชียงใหม่
พิษณุโลก
อุดรธานี
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี
สงขลา
 
ขั้นตอนการสมัคร สมัครสอบ กพ
1. สมัครสอบ และพิมพ์ แบบฟอร์มการชําระเงิน
2. ชําระเงินและ เลือกศูนย์สอบ
3. กรอกข้อมูลเพื่อรับเลขประจําตัวสอบหลังจากชําระเงิน 2 วัน
4. พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
 

 
การสมัครสอบ กพ 2556 ครั้งนี้รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) ไม่สามารถสมัครสอบได้
ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดวัน เวลาดังนี้
ขั้นตอนการสมัครสอบ กพ 2556
ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
 
https://docs.google.com/file/d/0B7u1G7Gj2d1aZmxVbDhkT09Ecm8/edit?usp=sharing
 
รายละเอียดอ่านได้ที่นี่
http://goo.gl/4j7ik
 
 สมัครสอบ กพ 2556 นั้นจะหมดเขตรับสมัครสอบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นี้ ฉะนั้น สำหรับใครที่ยังไม่ได้ สมัครสอบ กพ ต้องรีบกันหน่อยนะครับ
แต่หากยังไม่พร้อม สมัครสอบ กพ รอปีหน้า ได้เช่นกัน
Categories
กลอน คำขวัญ การศึกษา ข่าวรายวัน สาระน่ารู้ ไลฟ์สไตล์

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 25556 วันไหว้ครู 16/01/56

วันครูแห่งชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันครูแห่งชาติของไทยเรา ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี และปีนี้ 16 มกราคม 2566 เป็นวันครู

แต่ละโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมดีๆจากทางโรงเรียน และกิจกรรมไหว้ครู
Google ก็ได้ร่วมไหว้ครูกับเรา แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าเราจะเป็นใคร เราก็ต่างมีครูกันด้วยกันทุกคน เช่นพ่อแม่เรา คนที่บอกสอนเรา ล้วนแล้วแต่เป็นครูที่ได้บอกสิ่งที่ดีๆแก่เรา
โลโก้วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 25556 วันไหว้ครู 16/01/56
 
วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 25556 วันไหว้ครู 16/01/56
ลองมาฟังเพลงเพราะที่เด็กๆหลายคนไม่ควรลืมครับ
 
 
เพลง พระคุณที่สาม
 
ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ / อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที / ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
ครูมีบุญคุณจึงต้องเทิดทูลเอาไว้เหนือเกล้า / ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น
ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็นสอนจนรู้จัดเจน / เฝ้าเน้นเฝ้าแนะมิได้อำพราง
ซ้ำ : พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใสแต่ว่าใครหนอใคร 
/ เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิด / ยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใครบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู
บุญเคยทำมาแต่ปางใดใดเรายกให้ท่าน / ตั้งใจกราบกรานระลึกคุณท่านกตัญญู
โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครูขอกุศลผลบุญค้ำชู 
ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร ให้ครูเป็นสุข ชั่วนิรันดร.
 
วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 25556
 
วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 25556
 
วันครูแห่งชาติ ปีนี้ เราทุกคนที่มีครู ไม่ควรลืมคนที่เคยสั่งสอนเรามา และทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย
ครูเป็นพระคุณที่สามที่เราต่างๆควรให้การเคารพและนับถือ ครูเป็นผู้เสียสละ ทั้งแรงกาย ใจ แก่ลูกศิษย์
วันครูแห่งชาติ 2556 ขอให้ครูทุกท่านมีความสุขมากๆ
 
วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 25556
Categories
การศึกษา ข่าวรายวัน

กําหนดการรับปริญญา งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555-2556

อัพเดทล่าสุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 จากเดิมวันที่ 27 ธ.ค.55 เป็นช่วงเดือนเมษายน 2556 ส่วนวัน/เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง! ตามประกาศมข. (ฉบับที่ 2130/2555) ลงวันที่ 18 ธ.ค.55

อ้างอิงข่าวจากประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
yes
เรียน พี่น้อง บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน ก่อนอื่นขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ พี่น้องเรา จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
และขอทำความเข้าใจในเรื่องกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่มีหลายๆท่าน สอบถาม สงสัย ต่อว่า หรือถึงขั้นด่ามหาวิทยาลัย ว่าแจ้งช้า ไม่ประกาศแจ้งแต่เนิ่นๆ และเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆปี ในช่วงก่อนการรับปริญญา เดือนสองเดือน เพราะผู้ที่จะเข้ารับปริญญาปีนั้นๆต่างใจจดใจจ่อ ที่จะรู้วันรับจริง เพื่อจะได้เตรียมตัว วางแผนชีวิต และอื่นๆต่างๆนานา (สมัยผม ผมก็เป็น ตั้งตารอใจจดจ่อ รอจนหนหวย)
ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับ กำหนดการในวันที่ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือสมเด็จพระเทพฯจะเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดและแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการพระราชกรณียกิจของพระองค์ ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการแจ้งจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการแล้วก็จะประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
http://reg.kku.ac.th/registrar/News.asp?webmsgid=224020
 
บางมหาลัยอาจมีการเลื่อนรับนะครับ
ให้เช็คข้อมูลจากทางแต่ละมหาลัยอีกครั้ง