Categories
ความรัก ไลฟ์สไตล์

พระเจ้ารักท่าน เพราะท่านเป็นลูก

enlightened

**พระเจ้ารักท่าน **เพราะท่านเป็นลูก** << แม้ทำผิด ทำถูก ทำพลาดกลับใจ ก้ยังรักเรา เพราะพระเจ้าเป้นความรัก ไม่ใช่พระเจ้า มีหรือไม่มีความรัก >>God Is Love>> ^^ไม่เกี่ยว หน้า ตา ความสามารถ ฐานะ หรือ การงาน แต่สำคัญคือ ท่านเป้นลูก^^ 1ยอห์น 3:1 จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า **ไม่ต้อง เอาการรับใช้หนัก การถวาย การอธิษฐาน มาแลกความรักจากพระเจ้า เพราะเหล่านี้คือ พระพร และบำเหน็จ ** ต้องแยก ระหว่าง ความรักกับ การตอบแทน. พระเจ้า รักท่าน เพราะ ท่าน เป็นลูก ลูกที่รักลูกที่โปรดปราน พระคริสต์มาไถ่ลูกที่กางเขน เพื่อพาไปยังอ้อมอกพระบิดา…. ฟังคำสอนสดเป้นระบบทุกวันที่http://www.rmcbkk.com/rmcradio/

Categories
ความรัก ไลฟ์สไตล์

การที่จะเป็นที่รักของใครนั้น เขาดูที่รูปร่างภายนอก?

enlightened

การที่จะเป็นที่รักของใครนั้น เขาดูที่รูปร่างภายนอก เขาตัดสินที่ความสามารถ เขาต้องการให้เราทำเท่าที่เขาจะพอใจ …แต่พระเจ้ารักนั้น เพียงแต่เราเชื่อในใจ ในสิ่งที่พระองค์ทำ^^^ก็พอ^ !!เพราะที่กางเขน พระคริสต์อ้าแขนรับทุกคน ทุกเวลา!! ….ทรงพร้อมจะเป็นทั้งเพื่อน พ่อ พี่ชาย และคนรัก เพราะพระองค์ทรงเป็นทุกอย่าง ที่เราอนุญาติให้พระองค์เป็น…. **ทั้งไม่เคยตำหนิ รูปร่าง หน้าตา ความสามารถ ต้องพิสูจน์ใดๆเพื่อรับรักนั้น**

 ขอเพียงแต่รักพระองค์ให้สิ้นสุดใจและเชื่อฟังแล้วเดินตามพระประสงคืจะทำทุกอย่างพระองค์ก็พอพระทัยและชื่นพระทัยไม่ดื้อไม่เฉไฉออกนอกทางที่พระองค์ทรงบัญชาเช่นดังอับราฮามออกเดินทางไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงนำด้วยความเชื่อฟังเท่านั้นทุกอย่างก็สำเหร็จพลันพระพรไหลมาอย่างท่วมท้นแม้จะลำบากยากเย็นในการเดินไปในหนทางเจอสิ่งที่อัยตรายแต่ก็รอดปลอดภัยในพระสัญญาที่พระประทานให้ไม่เปลี่ยนแปลง พระเจ้าอวยพรในเช้าวันอาทิตย์ที่จะโลดเต้นไปกับการสรรเสรญยกย่องพระนามพระเยซูคริสต์เข้าเฝ้าอฐิษฐานจิตใจจดจ่อที่เฉพาะพระพักตร์ที่บัลลังค์แห่งการนมัสการ ขอพระพรที่ยิ่งใหญ่ทรงเทลงมาท่ามกลางครอบครัวคริสตชนและผู้ที่พร้อมใจจะนมัสการได้มีชัยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์จะทรงชูใจเราและบุตรหลานชายหญิงและผู้นำผู้รับใช้ได้รับพระพรท่ามกลางคริตจักรท่ามกลางสถานที่ๆกล่าวออกพระนามพระองค์จะมีสันติสุข