Categories
ข่าวรายวัน สาระน่ารู้ แม่และเด็ก ไลฟ์สไตล์

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชายและลูกสาว ตั้งชื่อตามวันเกิดเพราะๆ

การตั้งชื่อลูก การตั้งชื่อลูกชาย การตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด การตั้งชื่อตามวันเดือนปีเกิดของลูก มาตั้งชื่อลูกเพราะๆกัน
baby naming
 
smiley
 
 
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก
เมื่อลูกน้อยของคุณใกล้จะออกมาลืมตาดูโลก พ่อๆแม่ๆทุกคนต่างก็อยากมีชื่อให้กับเจ้าตัวน้อย เพราะเป็นตัวแทนที่เราอยากจะใช้เรียกเค้า
ชื่อก็เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อๆแม่ทุกคนต่างก็ให้ความสนใจ ทั้งความหมายของชื่อ ตามวันเดือนปีเกิด เพศ  ล้วนเป็นจุดสำคัญในการเลือกชื่อให้เจ้าตัวน้อยๆ
ชื่อลูกน้อยนั้นควรจะมีความหมายที่ดีๆ อย่างเช่น มีความสุข ทำให้เป็นสุข มีสติปัญญาที่ดี มีทรัพย์ หรือความหมายอื่นๆที่แปลออกมาแล้ว ความหมายดีๆ และชื่อเพราะๆ 
 
รายชื่อการตั้งชื่อลูกเพราะๆ
 
สำหรับตั้งชื่อลูกชาย
สำหรับตั้งชื่อลูกสาว
 
เรามาลองดูการตั้งชื่อตามวันเกิดในแต่ละวันกันค่ะ ว่าควรมีพยัญชนะตัวไหนกันบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่นำไปใช้ในการตั้งชื่อลูกกันค่ะ
 
      เกิดวันอาทิตย์ 
อักษรที่เป็นเดช จ ฉ ช ซ ญ ฌ  อักษรที่เป็นศรี ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 
     เกิดวันจันทร์  
อักษรที่เป็นเดช ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ   อักษรที่เป็นศรี ด ต ถ ท ธ น
 
    เกิดวันอังคาร 
อักษรที่เป็นเดช ด ต ถ ท ธ น  อักษรที่เป็นศรี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 
    เกิดวันพุธ(กลางวัน) 
อักษรที่เป็นเดชบ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม  อักษรที่เป็นศรี ย ร ล ว
 
     เกิดวันพุธ(กลางคืน)  
อักษรที่เป็นเดช อ สระทั้งหมด  อักษรที่เป็นศรี ก ข ค ฆ ง
 
     เกิดวันพฤหัสบดี  
อักษรที่เป็นเดช ศ ษ ส ห ฬ ฮ  อักษรที่เป็นศรี อ สระทั้งหมด
 
     เกิดวันศุกร์  
อักษรที่เป็นเดช ก ข ค ฆ ง  อักษรที่เป็นศรี จ ฉ ช ซ ญ ฌ 
 
     เกิดวันเสาร์
อักษรที่เป็นเดช ย ร ล ว  อักษรที่เป็นศรี  ศ ษ ส ห ฬ ฮ 
 
เพียงคุณได้รู้ว่าพยัญชนะตัวไหนที่ลูกน้อยของคุณเกิดตรงกับวันนั้น หรือว่าอาจจะหาในหนังสือตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อเด็ก บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถตั้งชื่อลูกน้อยเอง 
โดยใช้พยัญชนะที่มีอยู่นำมาตั้งเองได้เลยค่ะ 
 
ตั้งชื่อลูกชาย
 
ชื่อ
คำอ่าน
ความหมาย
กนต์ธร กนทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นที่รัก
กมลภู กะมนละพู เกิดจากดอกบัว,พระพรหม
กรชวัล กอนชะวัน รุ่งเรืองด้วยรัศมี,มีรัศมีรุ่งเรือง
กฤตภาส กริดตะพาด สร้างแสงสว่าง,สร้างความรุ่งเรือง
กษิดิ์เดช กะสิเดด ผู้มีเดชในแผ่นดิน
ก้องกิดากร ก้องกิดากอน เสียงสรรเสริญอันกึกก้อง
การัณยภาส การันยะพาด ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
กิตติกวิน กิดติกะวิน งามด้วยเกียรติ
กุลพัทธ์ กุละพัด เกี่ยวข้องกับสกุล
กันติทัต กันติทัด ผู้ให้ความรัก,ผู้ให้ความพอใจ
ขจิต ขะจิด ประดับตกแต่งแล้ว
ขันติ ขันติ ความอดทน
ขัมพ์ ขำ ก้าวไป,เดินไปข้างหน้า
เขม เขม ความเกษม
เขมทัต เขมะทัด ผู้ให้ความเกษม
เขมทิน เขมะทิน ผู้ให้ความเกษม
เขมนันท์ เขมมะนัน ยินดีในความปลอดภัย
เขมรุจิ เขมะรุจิ ชอบความปลอดภัย
เขมินท์ เขมิน มีความเกษมอันยิ่งใหญ่,ปลอดภัย
คณพศ คะนะพด มีอำนาจในหมู่คณะ
คณัสนันท์ คะนัดสะนัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณิน คะนิน เป็นใหญ่ในคณะ,เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
คณิศร คะนิดสอน ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณุตม์ คะนุด ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
คันธารัตน์ คันทารัด กลิ่นแก้ว
คริษฐ์ คะริด ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คิรากร คิรากอน กระทำซึ่งถ้อยคำ,พูดเก่ง,พูดดี
คุณัญญา คุนันยา ผู้รู้คุณธรรม,ผู้รู้ความดี
คุณานนต์ คุนานน มีคุณความดีมากมาย
จักรภัทร จักกะพัด ดีงามในแผ่นดิน
จารุกิตติ์ จารุกิต มีชื่อเสียงดีงาม
จิณณวัตร จินนะวัด ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิรกร จิระกอน กระทำตลอดกาลนาน
จันทรัช จันทะรัด ดาวพุธ
จิณณ์ จิน ประพฤติแล้ว
จิตบุณย์ จิตะบุน มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว,มีใจดีงาม
เจตนิพัทธ์ เจดนิพัด มีความคิดมั่นคง
จรัสกร จะหรัดกอน แสงสว่างจ้า
จารุพิชญ์ จารุพิด นักปราชญ์ผู้สง่างาม
ฉันทกร ฉันทะกอน ผู้สร้างความพอใจ
ฉันท์ชนก ฉันชะนก ผู้ให้เกิดความพอใจ
ฉันท์ทัต ฉันทัด ให้ความพอใจ
ฉันทพล ฉันทะพน มีพลังคือความพอใจ
ฉันทพัฒน์ ฉันทะพัด เจริญด้วยฉันทะ,เจริญด้วยความพอใจ
ฉันทวัฒน์ ฉันทะวัด เจริญด้วยฉันทะ(ความใฝ่ดี)
ฉันทัช ฉันทัด ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ
ฉินนรณ ฉินนะรน ตัดการรบได้,ไม่ต้องรบคือมีชัยชนะ
ฉันทิต ฉันทิด พอใจ,พึงใจ
ฉันทพศ ฉันทะพด อำนาจแห่งฉันทะ
ชญานน ชะยานน ยินดีในความรู้
ชนกชนม์ ชะนกชน เกิดจากบิดา
ชนสรณ์ ชะนะสอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
ชนันธร ชะนันทอน ค้ำจุนคน
ชนิตพล ชะนิดตะพน ให้เกิดพลัง
ชโนทัย ชะโนไท ผู้มีความรุ่งเรือง
ชัชนันท์ ชัดชะนัน ความยินดีของนักรบหรือนักรบผู้มีความสุข
ชินดนัย ชินดะไน บุตรผู้ชนะ,บุตรของพระชินะ(พุทธบุตร)
ชินาธิป ชินาทิบ ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่
โชติภณ โชติพน รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
ญาณภัทร ยานะพัด ดีงามด้วยความรู้
ญาณวุฒิ ยานะวุด เจริญด้วยความรู้
ญาณันธร ยานันทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณากร ยานากอน บ่อเกิดแห่งความรู้
ญาณาธิป ยานาทิบ เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณิน ยานิน ผู้มีความรู้
ญาณุจจัย ยานุดไจ สะสมความรู้,มีความรู้มาก
ญาโณทัย ยาโนไท รุ่งอุทัยแห่งความรู้
ญาณศรณ์ ยานะสอน มีความรู้เป็นที่พึ่ง
ญาณัท ยานัด ผู้ให้ความรู้
ฐานพัฒน์ ถานะพัด มีฐานะเจริญ
ฐานยิน ถายิน ผู้ดำรงอยู่นาน,ผู้มั่นคง
ฐานันดร ถานันดอน ตำแหน่ง
ฐานัส ถานัด โดยเร็ว,ฉับพลัน,รวดเร็ว
ฐิติกร ถิติกอน สร้างความมั่นคง,สร้างชีวิต
ฐิตินัส ถิตินัด โดยเร็ว,ฉับพลัน
ฐิติวัสส์ ถิติวัด ยืนยาวตลอดปี
ณัฐกมล นัดกะมน นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฐชนน นัดชะนน เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณภัทร นะพัด ดีงามด้วยความรู้
ณัฏฐ์ นัด ผู้ตั้งอยู่ในความรู้,นักปราชญ์
ณัฐธัญ นัดทัน ปราชญ์ผู้โชคดี
ณัฐสิทธิ์ นัดถะสิด ความสำเร็จของนักปราชญ์
ณัฐยศ นัดถะยด นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัชพล นัดชะพน มีพลังของนักปราชญ์
ณัฐสุต นัดถะสุด ลูกนักปราชญ์
ณัฐภาส นัดถะพาด ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
ดนุนันท์ ดะนุนัน มีความสุขด้วยตนเอง
ดรณ์ ดอน การข้ามพ้นทุกข์
ดรัณ ดะรัน การข้าม
ดลฤทธิ์ ดนริด บันดาลให้เกิดฤทธิ์
ดลสุข ดนสุก ดลบัลดาลความสุข
ดิลกธรรม ดิหลกทำ มีคุณธรรมเป็นยอด
ดิศรณ์ ดิสอน สรณะสามประการ
ดิษย์ ดิด เป็นมงคล
เดชาธร เดชาทอน ทรงไว้ซึ่งเดช
เด่นภูมิ เด่นพูม มีภูมิเด่น
ตนุภัทร ตะนุพัด ดีงามด้วยตนเอง
ตรัณ ตะรัน การข้ามพ้น,สิ่งที่พาให้ข้ามพ้น
ตรัยคุณ ไตรคุน มีคุณสามประการ
ตาณ ตาน ที่พึ่ง,ป้องกันภัย
ติณณภพ ตินนะพบ ผู้ข้ามภพได้,ชื่อของผู้บรรลุธรรม
ติสรณ์ ติสอน สรณะสามประการ
ตุลธร ตุนละทอน ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง
เตชทัต เตชะทัด ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
โตษณาการ โตสะนากาน อาการปลื้มปิติยินดี
ไตรทศ ไตรทด สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ถนิต ถะนิด เสียงฟ้าคำรน
ถาม์พร ถาพอน มีกำลังประเสริฐ
ถามวัต ถามวัด มีกำลัง,แข็งแรง
ถิร ถิระ มั่นคง
ถิรคุณ ถิระคุน มีคุณธรรมมั่นคง
ถิรเจตน์ ถิระเจด มีเจตนามั่นคง
ถิรนัย ถิระไน มีนโยบายมั่นคง
ถิรพุทธิ์ ถิระพุด มีความรู้มั่นคง
ถิรมน ถิระมน มีใจมั่นคง
ถิรวิทย์ ถิระวิด มีความรู้มั่นคง
ทนุธรรม ทะนุทำ รักษาความดี
ทยากร ทะยากร บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
ทยุต ทะยุด สว่างไสว
ทวิภาค ทะวิพาก สองส่วน
ทักษ์ดนัย ทักดะไน บุตรdataผู้ฉลาด
ทัตทน ทัดทน ผู้ให้ทรัพย์
ทัพพ์ ทับ ทรัพย์สมบัติ
ทำนุรัฐ ทำนุรัด อุดหนุนหรือส่งเสริมประเทศชาติ
ทินภัทร ทินนะพัด วันที่เป็นสิริมงคล
ทีฆทัศน์ ทีคะทัด คาดการณ์ได้ไกล
ธนชิต ทะนะชิด ชนะด้วยทรัพย์
ธนัตถ์ ทะนัด มีความสำเร็จด้วยทรัพย์
ธนานพ ทะนานบ มีทรัพย์ใหม่
ธนิสร ทะนิสอน เจ้าแห่งทรัพย์
ธเนศพล ทะเนดพน กำลังของผู้ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์
ธรรมธัช ทำมะทัด มีธรรมเป็นธง,เด่นด้วยธรรม
ธฤต ทะริด มั่นคง,ตั้งมั่น
ธันยบูรณ์ ทันยะบูน เต็มไปด้วยโชคลาภ
ธิติสรรค์ ทิติสัน สร้างสรรค์ความเพียร,ความอดทน,ความรู้
ธีรดนย์ ทีระดน ลูกdataผู้เป็นปราชญ์
นนทพัทธ์ นนทะพัด ผูกพันด้วยความสุข
นพวิชญ์ นบพะวิด มีความรู้ใหม่เสมอ
นรธีร์ นอระที คนผู้เป็นนักปราชญ์
นฤสรณ์ นะรึสอน เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นวันธร นะวันทอน ทรงไว้ซึ่งสิ่งใหม่ๆ
นันทภพ นันทะพบ เป็นความสุขของโลก
นาถวัฒน์ นาดถะวัด เจริญด้วยที่พึ่ง
นิชนันท์ นิดชะนัน ผู้มีความสุข
เนติธร เนติทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฎหมาย
ไนยชน ไนยะชน คนที่พึ่งแนะนำได้
บรรณวิทญ์ บันนะวิด ฉลาดในเรื่องหนังสือ
บริณต บอริ-นด ทุนทรัพย์,สิ่งที่มุ่งหมาย,ผู้นอบน้อม
บวรทัต บอวอนทัด ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ
บัญญพนต์ บันยะพน ผู้มีปัญญา
บัณทัต บันนะทัด ผู้ให้ทรัพย์สมบัติ
บุณยกร บุนยะกอน สร้างคุณความดี,สร้างบุญกุศล
บุรธัช บุระทัด เป็นธงชัยแห่งเมือง
บุลกิต บุละกิด มีความปลื้มใจ
บูรณ์พิภพ บูนพิพบ มีสมบัติมาก,เต็มไปด้วยสมบัติ
บวรภัค บอวอนพัก มีโชคอันประเสริฐ
ปฏิพล ปะติพน ผู้มีความสามารถ
ปีติกร ปีติกอน ผู้สร้างความปิติ
ปรมะ ปะระมะ ยอดเยี่ยม,สูงสุด
ประภวิษณุ์ ประพะวิด มีเดช,มีพลัง
ปวรุตน์ ปะวะรุด ผู้ประเสริฐสุด
ปองภพ ปองพบ ปราถนาความเจริญ
ปัญญากร ปันยากอน บ่อเกิดแห่งปัญญา
ปาณัสม์ ปานัด เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ปิยพัทธ์ ปิยะพัด เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปุณณภพ ปุนนะพบ มีภพสมบรูณ์
พงศ์ปณต พงปะนด เผ่าพันธุ์ผู้นอบน้อม
พชรดนัย พดชะระดะไน ลูกdataผู้กล้าแข็ง,ลูกdataผู้กล้าแข็งดั่งเพชร
พนธกร พนทะกอน สร้างความผูกพัน,เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน
พรพิพัฒน์ พอนพิพัด เจริญด้วยพร
พรหมพิริยะ พรมพิริยะ มีความเพียรประเสริฐ
พริสร พะริดสอน ประเสริฐและเป็นใหญ่
พลศรุต พนสะรุด มีชื่อเสียงด้านพลัง
พัทธดนย์ พัดทะดน บุตรdataผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน
พิชญุตม์ พิดชะรุด ฉลาดและยิ่งใหญ่
โพธิกร โพทิกอน ผู้สร้างความรู้
ภคิน พะคิน ผู้มีโชค,มีสิริมงคล
ภพนิพิฐ พบนิพิด ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
ภัคธร พักคะทอน ผู้ทรงไว้ซึ่งโชค
ภัทรศัย พัดทะระสัย อยู่อย่างมีความสุข
ภาณิน พานิน ผู้พูดเก่ง
ภีมพล พีมะพน มีพลังน่าเกรงขาม
ภุชิสส์ พุชิด ผู้เป็นไท,อิสระ
ภูมิรพี พูมระพี ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
โภควินท์ โพคะวิน ได้รับโภคทรัพย์
โภคิน โพคิน ผู้มีโภคะ
มติมนต์ มะติมน ผู้มีความรู้,ผู้มีความคิด
มนต์มนัส มนมะนัด มนต์แห่งดวงใจ
มนภาส มะนะพาด มีความสว่างทางใจ
มนัญชัย มะนันไช ผู้ชนะใจ
มนัสวิน มะนัดสะวิน มีความตั้งใจ
มนุเชษฐ์ มะนุเชด คนผู้ประเสริฐที่สุด
มโนพัศ มะโนพัด มีอำนาจทางใจ
มุขพล มุขะพน ผู้มีกำลังมาก
เมธิชัย เมทิไช ชัยชนะของผู้มีปัญญา
เมธพนธ์ เมทะพน ผูกพันด้วยปัญญา
ยชญ์ ยด การบูชา,การให้เกียรติ
ยศกร ยดสะกอน ผู้สร้างยศ,รุ่งเรืองด้วยยศ
ยศนนท์ ยดสะนน ยินดีในยศ
ยศพัฒน์ ยดสะพัด เจริญด้วยยศ
ยศวร ยดสะวอน มียศอันประเสริฐ
ยศวริศ ยดวะริด ผู้เลิศด้วยยศ
ยสินทร ยะสินทอน เป็นใหญ่ด้วยยศ,มียศ
ยิ่งคุณ ยิ่งคุน มีคุณยิ่ง
ยิษฐา ยิดถา ผู้ที่เขาบูชา
ยงยศ ยงยด มียศยั่งยืนนาน
รชต ระชะตะ เงิน
รฐนนท์ ระถะนน เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รณพีร์ รนนะพี วีรบุรุษในสนามรบ
ร่มธรรม ร่มทำ ผู้อยู่ในร่มเงาแห่งพระธรรม
รวินันท์ ระวินัน เป็นที่ยินดีดุจพระอาทิตย์
รังสิมันตุ์ รังสิมัน มีรัศมี,พระอาทิตย์
รัชชานนท์ รัดชานน ยินดีในสมบัติ
รุ่งรดิศ รุ่งระดิด รุ่งโรจน์ดุจกามเทพ,กามเทพผู้รุ่งเรือง
ราเมนทร์ ราเมน พระรามผู้ยิ่งใหญ่
รุจิสรรค์ รุจิสัน สร้างความงาม
ลภน ละพน การได้,ลาภ
ลภัส ละพัด สมบัติ,ลาภ
ลัทธพล ลัดทะพน มีพลัง,ทรงพลัง
ลาภิน ลาพิน ผู้มีลาภ
ลาภิศ ลาพิด เจ้าแห่งลาภ,มีลาภได้มาก
วชิรวิทย์ วะชิระวิด มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วทัญญู วะทันยู ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น
วรรณธัช วันนะทัด เด่นทางหนังสือ
วรเมธ วอระเมด ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วัชสัณห์ วัดชะสัน มีคำพูดไพเราะ
วิชญ์พล วิดชะพน กำลังของนักปราชญ์
วีราทร วีราทอน ความเอื้อเฟื้อของผู้กล้าหาญ
เวชพิสิฐ เวดพิสิด ผู้มีความรู้ประเสริฐสุด
วุฒิภัทร วุดทิพัด เจริญและดีงาม
เวทิศ เวทิด ผู้คงแก่เรียน
ศตคุณ สะตะคุน ผู้มีความรู้ดีมาก
ศรัณย์ภัทร สะรันพัด มีที่พึ่งที่ดีงาม
ศราวิน สะราวิน สาวกที่ดีของพระศาสดา
ศักดินนท์ สักดินน ยินดีในอำนาจ
ศานติบูรณ์ สานติบูน ผู้เต็มไปด้วยสันติ
ศาตนันท์ สาตะนัน มีความสุขและความเพลิดเพลิน
ศิรชัช สิระชัด นักรบผู้ยอดเยี่ยม
ศุทธวีร์ สุดทะวี ผู้บริสุทธิ์และกล้าหาญ
เศรษฐ์ เสด ประเสริฐสุด
ศุภสิน สุพะสิน สินทรัพย์ที่ดีงาม
สรชัช สอระชัด นักรบผู้วิเศษ
สัณหณัฐ สันหะนัด นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน
สัภยา สับพะยา ผู้มีตระกูลสูง
สิงหนาท สิงหะนาด บันลือสิงหนาท
สิทธา สิดทา ผู้สำเร็จแล้ว
สิรดนัย สิระดะไน ลูกdataผู้เป็นยอด
สุกนต์ธี สุกนที มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
เสฏฐวุฒิ เสดถะวุด มีความเจริญอันดีเลิศ
โสภณวิชญ์ โสพนวิด นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุวิจักขณ์ สุวิจัก ผู้เฉียบแหลมยิ่ง,ผู้ฉลาดยิ่ง
อชิระ อะชิระ ผู้ว่องไว,คล่องแคล่ว
อริญชย์ อะริน ผู้ชนะศัตรู
อัครวินท์ อักคระวิน ผู้ประสบสิ่งที่ล้ำเลิศ
อัทธนีย์ อัดทะนี เป็นไปตลอดกาลนาน
อาชัญ อาชัน บุรุษอาชาไนยหมายถึงคนที่ดียิ่ง
อิทธินพ อิดทินบ มีความสำเร็จใหม่ๆ
อุภัยภัทร อุไพยะพัด ดีงามเสมอด้านกายและใจ
เอื้อการย์ เอื้อกาน เอาใจใส่ในหน้าที่
โอบนิธิ โอบนิทิ กอบเอาขุมทรัพย์,ร่ำรวย
อิงครัต อิงคะรัด ผู้ยินดีในความรู้
 
ตั้งชื่อลูกสาว
 
 
ชื่อ
คำอ่าน
ความหมาย
กชนิภา กดชะนิพา เสมือนดอกบัว,บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว
กนกพิชญ์ กะหนกพิด ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนต์รพี กนระพี พระอาทิตย์ที่งาม
กมลเนตร กะมนละเนด ตางามดุจดอกบัว
กรัณฑา กะรันทา รวงผึ้ง
กวินธิดา กะวินทิดา ลูกสาวผู้ดีงาม
กัญจนพร กันจะนะพอน ทองประเสริฐ
กานต์ธีรา กานทีรา นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
กุลนิษฐ์ กุละนิด ผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล
เกณิกา เกนิกา พลับพลาที่ประทับของพระราชา
ขนบพร ขะหนบพอน แบบแผนที่ประเสริฐ
ขวัญจิรา ขวันจิรา มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขวัญมนัส ขวันมะนัด ขวัญใจ
ขวัญหทัย ขวันหะไท ขวัญใจ
ขัชพร ขัดชะพอน อาหารอันประเสริฐ
ขีโรชา ขีโรชา โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
เขมจิรา เขมจิรา มีความปลอดภัยตลอดกาลนาน
เขมิกา เขมิกา ผู้มีความเกษม
เขมินทรา เขมินทรา มีความเกษมอันยิ่งใหญ่
เขมิสรา เขมิสะรา ยอดแห่งความปลอดภัย
คณภรณ์ คะนะพอน ค้ำจุนหมู่คณะ
คณัสนันท์ คะนัดสะนัน เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คนธรส คนทะรด น้ำหอม
คนธวัลย์ คนทะวัน เถาวัลย์หอม
ครองขวัญ ครองขวัน มีมิ่งขวัญ
คริษฐา คะริดถา ผู้ที่น่าบูชาที่สุด
คันธนีรา คันทะนีรา น้ำหอม
คันธารัตน์ คันทารัด กลิ่นแก้ว
จรรยมณฑน์ จันยะมน ผู้มีความประพฤติดีเป็นเครื่องประดับ
จังคนิภา จังคะนิพา มีรัศมีงดงาม
จารวี จาระวี ผู้งดงาม
จิณณพัต จินนะพัด ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณห์นิภา จินนิพา เครื่องหมายอันงดงาม
จรัญพร จะรันยะพอน มีความประพฤติประเสริฐ
จิตรสินี จิดสินี สาวงาม
เจตปรียา เจดปรียา เป็นที่รักแห่งใจ
จีรณา จีระนา ผู้คงแก่เรียน
จินต์จุฑา จินจุทา มีความคิดเป็นเลิศ
ฉัตรพร ฉัดตระพอน ฉัตรอันประเสริฐ
ฉันชนก ฉันชะนก เหมือนพ่อบังเกิดเกล้า
ฉันท์ชนิต ฉันชะนิด ก่อให้เกิดความพอใจ
ฉันทชา ฉันทะชา เกิดความพอใจ
ฉันทพิชญา ฉันทะพิดชะยา ผู้รู้แจ้งความพอใจ
ฉันท์สินี ฉันสินี dataงามผู้มีความใฝ่ดี
ฉันท์หทัย ฉันหะไท พอใจ,มีฉันทะในใจ
ฉันทิกา ฉันทิกา มีความพอใจ
ฉันทิศา ฉันทิสา มีความพอใจเป็นใหญ่
ฉันหทัย ฉันหะไท ดุจดังดวงใจ
ชญานิน ชะยานิน นักปราชญ์
ชัญญานุช ชันยานุด dataสาวผู้ประเสริฐ
ชัยรัมภา ไชรำพา ชัยชนะของนางฟ้า
ชาคริยา ชาคริยา ความเพียร
ชินารมย์ ชินารม ยินดีในพระชินเจ้า
ชีวาพร ชีวาพอน มีชีวิตประเสริฐ
ชุติมณฑณ์ ชุติมน มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
เชษฐ์ธิดา เชดทิดา ธิดาคนโต
โชติกา โชติกา ผู้มีความรุ่งเรือง
ชลกร ชนละกอน มหาสมุทร
ญาณกร ยานะกอน รุ่งเรืองด้วยความรู้
ญาณธร ยานะทอน ทรงไว้ซึ่งความรู้
ญาณณัจฉรา ยานัดฉะรา มีความรู้ดุจนางฟ้า
ญาณิศา ยานิสา เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ญาณี ยานี ผู้มีความรู้
ญาดา ยาดา ผู้รู้,นักปราชญ์
ญาตาวี ยาตาวี ผู้มีความรู้
ฐปนัท ถะปะนัด ผู้ให้การดำรงมั่น
ฐานนันท์ ถานะนัน ยินดีในฐานะ
ฐานิกา ถานิกา ผู้ดำรงมั่น
ฐายินี ถายินี ผู้ตั้งมั่น
ฐิตารีย์ ถิตารี มั่นคงและประเสริฐ
ฐิติชญา ถิติชะยา ผู้รู้ชีวิต
ฐิติวรดา ถิติวอระดา มีความประพฤติมั่นคง
ฐปนา ถะปะนา การดำรงอยู่
ฐิติรัตน์ ถิติรัด ชีวิตที่ประเสริฐ
ฐานิกา ถานิกา ผู้ดำรงมั่น
ฑิมพิกา ทิมพิกา ไพลน้ำ,ฟองน้ำ
ฑุลิกา ทุลิกา นกกางเขน
ณัชชนม์ นัดชน มีชีวิตอยู่อย่างปราชญ์
ณัฏฐณิชา นัดถะนิชา ฉลาดและบริสุทธิ์
ณัฏฐนิช นัดถะนิด ฉลาดและเป็นตัวของตัว
ณัฐนพิน นัดนะพิน นักปราชญ์ผู้สดชื่น
ณัฐรดี นัดระดี ความยินดีของนักปราชญ์
ณัฐวลัญช์ นัดวะลัน เครื่องหมายของปราชญ์,ลักษณะของปราชญ์
ณิช นิด สะอาด,บริสุทธิ์
ณิชกานต์ นิดชะกาน บริสุทธิ์และเป็นที่รัก
ณิชมน นิดชะมน มีใจบริสุทธิ์
ณิชารีย์ นิชารี บริสุทธิ์และประเสริฐ
ดนยา ดะนะยา เกิดจากตัวเรา,ลูกสาว
ดมิสา ดะมิสา เจ้าเหนือความมืด,พระจันทร์
ดรัลพร ดะรันพอน ทับทิมอันประเสริฐ
ดลพร ดนละพร บันดาลพร
ดารินทร์ ดาริน ดวงดาวอันยิ่งใหญ่
ตมิสา ตะมิสา พระจันทร์
ตรีทิพยนิภา ตรีทิบพะยะนิพา เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ตวิษา ตะวิสา รุ่งเรืองหรือฉายแสงสว่างไสว
ต้องใจ ต้องไจ เป็นที่ชอบใจของคนอื่น
ติชิลา ติชิลา พระจันทร์
ติณณา ตินนา ผู้ข้ามพ้นความทุกข์
ตีรณา ตีระนา ปัญญาพิจารณา,ไตร่ตรอง
เตชินี เตชินี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง
ตุลยดา ตุนยะดา ความเสมอภาค
ตุลยา ตุนละยา สมดุล,ดุลยภาพ,เที่ยงตรง,เที่ยงธรรม
ถลัชนันท์ ถะลัดชะนัน เป็นที่เพลิดเพลินของผู้ที่เกิดบนพื้นดิน
ถวิกา ถะวิกา ถุง
ถาวรีย์ ถาวะรี ความมั่นคง,นิรันดร
ถิรดา ถิระดา ความมั่นคงสถาพร
ทยิดา ทะยิดา เป็นที่รัก,เป็นที่กรุณา
ทรงอัปสร ซงอับสอน รูปร่างดุจนางฟ้า
ทวีติยา ทะวีติยา ที่สอง
ทักษพร ทักสะพอน ผู้ฉลาดและประเสริฐ
ทัตพร ทัดพอน ได้รับการประทานพร
ทัตพิชา ทัดพิชา ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้
ทินมณี ทินมะนี แก้วมณีแห่งวัน,พระอาทิตย์
ทินสิริ ทินสิริ มิ่งขวัญแห่งวัน
ทิพกร ทิบพะกอน แสงสว่างกลางวัน
ทีปกา ทีปะกา ผู้ส่องสว่าง
ธดากรณ์ ทะดากอน ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ
ธนัชชา ทะนัดชา เกิดจากทรัพย์
ธนารีย์ ทะนารี มีทรัพย์อันประเสริฐ
ธมนวรรณ ทะมนวัน มีผิวพรรณสวยงาม
ธัญชนก ทันชะนก ให้เกิดสิริมงคลหรือให้เกิดโชค
ธัชพรรณ ทัดชะพัน มีผิวพรรณเป็นธงชัย
ธาวินี ทาวินี ว่องไว,คล่องแคล่ว,บริสุทธิ์
ธิษณามดี ทิดสะนามะดี มีความคิดฉลาด
ธีริศรา ทีริดสะรา นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ธุวพร ทุวะพอน ผู้มีพรยั่งยืน
นพิษฐา นะพิดถา ใหม่สุด,สดชื่นที่สุด
นรกมล นอระกะมน เป็นดวงใจของคนอื่น
นลัทพร นะลัดทะพอน ดอกไม้ที่ประเสริฐ
นันท์สินี นันสินี dataงามผู้มีความสุข
นัยน์ภัค ไนยะพัก ตาสวย
นิกข์นิภา นิกนิพา เสมือนแท่งทอง
นีรัมพร นีรำพอน น้ำกับฟ้า
นุชนพิน นุดนะพิน dataสาวผู้เป็นสาวเสมอ
นุชรดี นุดระดี dataสาวผู้มีความยินดี
เนตรอัปสร เนดอับสอน มีตางามดุจนางฟ้า
บวรลักษณ์ บอวอนลัก มีลักษณะอันประเสริฐ
บุญชนิต บุนชะนิด ให้เกิดความดี
บุญญิสา บุนยิสา ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุณฑรีก์ บุนดะรี บัวขาว
บุรัสกร บุรัดสะกอน ทำเสร็จก่อนคนอื่น
บุริมนาถ บุริมนาด เป็นที่พึ่งสำคัญ
บุลลา บุนลา ดอกไม้
บุษกล บุดสะกน วิเศษยิ่ง
บูรณิมา บูระนิมา เพ็ญเต็มดวง
เบญญาภา เบนยาพา รุ่งเรืองด้วยปัญญา
ปกิตตา ปะกิดตา ผู้ได้รับคำชมเชย
ปพิชญา ปะพิดชะยา ผู้รู้แจ้ง
ปริชญา ปะริดชะยา ผู้รู้รอบ
ปริยากร ปริยากอน บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก
ปรีณาภา ปรีนาพา มีรัศมีเอิบอาบ
ปฤษนี ปริดสะนี บอบบาง
ปัณชญา ปันชะยา ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ปาณิศา ปานิสา เจ้าแห่งชีวิต
ปุญญิศา ปุนยิสา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่
เปมนีย์ เปมะนี น่ารัก
ผณินทรา ผะนินทรา พญางู
ผริตา ผะริตา กว้างไพศาล,แผ่ไปไกล
ผลิดา ผะลิดา เผล็ดผล
ผลิตา ผะลิตา เผล็ดผล
ผโลทัย ผะโลไท ลาภ,กำไร,ปีติ
ผ่องมนัส ผ่องมะนัด จิตใจผุดผ่อง
ผ่องรำไพ ผ่องรำไพ งามผุดผ่อง
ผัลย์ศุภา ผันสุพา งามเหมือนดอกไม้บาน
ผาณิต ผานิด น้ำอ้อย
ผาณิตนิภา ผานิดนิพา เสมือนน้ำอ้อย
พจณิชา พดจะนิชา มีคำพูดบริสุทธิ์
พนิตพร พะนิดพอน เป็นที่รักยิ่ง,น่ารักและประเสริฐ
พรนัชชา พอนนัดชา สายน้ำที่ประเสริฐ
พรรณวรท พันวะรด ให้พรคือผิวพรรณงาม
พฤตยา พรึดตะยา ได้รับการเลี้ยงดู
พลวลี พนวะลี มีพลัง
พาณิภัค พานิพัก มีโชคทางคำพูด
พิชามญชุ์ พิชามน ผู้งดงามด้วยความรู้
เพ็ญพิชชา เพ็นพิดชา เต็มไปด้วยความรู้
แพรววนิต แพรววะนิด งามเป็นที่รัก,งามน่ารัก
ภคพร พะคะพอน มีโชคเป็นพร
ภัคธีมา พักทีมา ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นสิริมงคล
ภัณฑิรา พันทิรา มีลาภ,มีความสุข
ภรภัทร พรพัด ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ภัทรศยา พัดทระสะยา อยู่ย่างมีความสุข
ภาคินี พาคินี ผู้มีโชค
ภาสพรรณ พาดสะพัน มีผิวพรรณงดงาม
ภิรมณ พิระมน ยินดียิ่ง,รื่นรมย์ยิ่ง
ภูริชญา พูริชะยา มีปัญญา,นักปราชญ์
ภูษิดา พูสิดา ประดับประดาแล้ว
มณิภา มะนิพา แววมณี,ประกายแก้ว
มทนาลัย มะทะนาไล บ่อเกิดแห่งความรัก
มนต์นภา มนนะพา มนต์สวรรค์
เมธปิยา เมดปิยา มีปัญญาเป็นที่รัก
มุกตาภา มุกภาพา แสงแห่งไข่มุก
มโนชา มะโนชา โอชะแห่งใจ,เกิดขึ้นในใจ
มันตรินี มันตรินี สตรีมีความรู้
มิ่งกมล มิ่งกะมน มิ่งขวัญแห่งดวงใจ
มิตรสินี มิดสินี dataงามที่เป็นมิตร
เมธาพร เมทาพอน มีความรู้อันประเสริฐ
ยชนา ยดชะนา การบูชา,การให้เกียรติ
ยมล ยะมน คู่
ยมลพร ยะมนพอน คู่ที่ประเสริฐ
ยมลภัทร ยะมนพัด คู่ผู้ดีงาม
ยลรดี ยนระดี มองแล้วเกิดความยินดี
ยวิษฐา ยะวิดถา เยาว์วัย,น้องสุดท้อง
ยสุตมา ยะสุดตะมา ผู้มียศสูงสุด
โยษิตา โยสิตา สตรี
รชนิศ รดชะนิด เจ้าแห่งกลางคืน,พระจันทร์
รติมา ระติมา มีความสุข
รมย์ธีรา รมทีรา นักปราชญ์ผู้น่ายินดี
รมัณยา ระมันยา น่ารื่นรมย์ยิ่ง
รักษิณา รักสินา คุ้มครอง
รัญชิดา รันชิดา น่ายินดี,มีเสน่ห์,น่ารัก
รัตนกร รัดตะนะกอน สร้างรัตนะ,แสงแห่งรัตนะ
รินรดา รินระดา ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ
รุ่งไพลิน รุ่งไพลิน พลอยไพลินที่งามแวววาว
เรณุกา เรนุกา นามมารดาปรศุราม
ลภัสรดา ละพัดระดา ยินดีแล้วในทรัพย์
ลลิตพรรณ ละลิดพัน มีผิวพรรณงาม
ลักขิกา ลักขิกา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลักษณพร ลักสะหนะพอน ผู้มีลักษณะประเสริฐ
ลักษณารีย์ ลักสะนารี มีลักษณะประเสริฐ
ลักษิกา ลักสิกา สตรีผู้มีบุญวาสนา
ลัทธพรรณ ลัดทะพัน มีผิวพรรณงาม
ลัทธวรรณ ลัดทะวัน ผิวพรรณสวยงาม
ลัลน์ลลิต ลันละลิด สาวสวย
ลัลนา ลันละนา สาวสวย
วชิรญาณ์ วะชิระยา มีความรู้เฉียบคมดุชเพชร
วนัชพร วะนัดชะพอน ประเสริฐดุจดอกบัว
วรณิกา วอระนิกา ผู้เขียน,เสมียน
วรรณกร วันนะกอน ผิวพรรณผ่องใส
วรวลัญช์ วอระวะลัน ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรัญชลี วะรันชะลี ผู้นอบน้อมอย่างยิ่ง
วารุณอร วารุนออน dataสาวผู้ดุจน้ำดอกไม้
วิชิตา วิชิตา ผู้ชนะ
วีรภัทรา วีระพัดทรา ผู้กล้าหาญและเจริญ
เวณิกา เวนิกา เกล้าผม,มวยผม,ผู้ดีดพิณ
ศรัณย์พร สะรันพอน ที่พึ่งอันประเสริฐ
ศวิตา สะวิตา ผิวขาวนวลงาม
ศิรภัสสร สิระพัดสอน มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
ศิลป์ศุภา สินสุพา งามอย่างมีศิลป์
ศิศิรา สิสิรา น้ำค้าง
ศุทธนุช สุดทะนุด dataผู้บริสุทธิ์
ศุภรางศุ์ สุพะราง มีรัศมีนวลงาม
ศุภิสรา สุพิดสะรา ผู้ดีงามและยิ่งใหญ่
โศภิษฐา โสพิดถา ผู้งามยิ่ง
โศรดา โสระดา ผู้ฟัง
สกลสุภา สะกนสุพา งามทั้งหมด
สมิตา สะมิตา ยิ้มแย้ม
สรสิชา สอระสิชา เกิดในสระ,ดอกบัว
สลิลทิพย์ สะลินทิบ น้ำทิพย์
สันธิลา สันทิลา แม่น้ำ
สาริศา สาริสา เจ้าแห่งแก่นสาร
สิรีธร สิรีทอน ทรงไว้ซึ่งมิ่งขวัญ
สุทธญาณ์ สุดทะยา มีความรู้อันประเสริฐ
สุพิชญา สุพิดชะยา ฉลาดยิ่ง
สุวีรา สุวีรา กล้าหาญ
อคิราภ์ อะคิรา แสงอาทิตย์
อชิรญาณ์ อะชิระยา มีญาณอันรวดเร็ว
อรกานต์ ออระกาน งามและน่ารัก
อรรพี ออนระพี งามเหมือนพระอาทิตย์
อักษิกา อักสิกา มีรัศมีแห่งดวงตา
อัญชิษฐา อันชิดถา รุ่งโรจน์ยิ่ง
อัยยา ไอยา ผู้เป็นเจ้า,ผู้ประเสริฐ
อิชยา อิดชะยา ครู,การบูชา
อุรัสยา อุรัดสะยา ลูกสาว
เอื้อการย์ เอื้อกาน ค้ำจุนกิจการ,เอาใจใส่ในหน้าที่
 
จากกระแสละครในช่วงที่ผ่านมาของช่องสาม ทำให้มีพ่อแม่หลายครอบครัวเลือกใช้ชื่อตามตัวของพระนาง
 
 
และแน่นอน ชื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ รัชชานนท์ มีการตั้งชื่อไปกว่า 664 คน ที่สองได้แก่ชื่อ พุฒิภัทร 412 คน อันดับ 3 ธราธร 142 คน อันดับ 4 ปวรรุจ 112 อันดับ 5 รณพีร์ 26 คน และยิ่งไปกว่านั้นมีการตั้งชื่อจุฑาเทพอีก 30 คน และอาจจะมีการตั้งชื่อตามชื่อละครมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยในปัจจุบันนี้
 
สุดท้ายแล้ว พ่อแม่ชอบชื่อไหน จะตั้งชื่อลูกตามพ่อ ตั้งตามแม่ ตั้งตามวันเกิด ตั้งตามกระแสต่างๆ หรืออื่นๆก็แล้วแต่ ขอให้ลูกเป็นเด็กดี พ่อแม่ก็น่าจะภูมิใจมากกว่าชื่อของเขากันจ้า