Categories
ข่าวรายวัน สาระน่ารู้ อาหาร และสุขภาพ ไลฟ์สไตล์

อย่าทำลายคุณค่าสารอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

เคยมีการเผยแพร่การทดสอบด้วยการนำนำ้ผ่านเตาไมโครเวฟมาเพาะชำเมล็ดพืช เปรียบเทียบกับน้ำสะอาดที่ไม่ผ่านเตาไมโครเวฟ แล้วผลการทดลองหลายๆแหล่งก็ออกมาในทิศทางเดียวกันคือ เมล็ดพืชที่รดด้วยนำ้ผ่านเตาไมโครเวฟเติบโตช้ากว่า เมล็ดพืชที่รดด้วยน้ำกรองสะอาดปกติ 
 
 
คลื่นไมโครเวฟคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ ประมาณ 2.45 GHz.ที่ปรุงหรืออุ่นอาหารด้วยการทำให้อะตอมและโมเลกุลของอาหารสั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูงจนวิ่งชนกัน เสียดสีกันด้วยความเร็วสูง จนเกิดความร้อนทำให้อาหารสุก
 
แต่ผลข้างเคียงอื่นๆที่กระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ายังมีอีกมากเช่น 
 
1) เกิดแรงดึง แรงทึ้ง แรงกระแทกโมเลกุล จนประจุอีเล็คตรอนกระเด็นหลุดออกจากอะตอม (ionization) ประจุอีเล็คตรอนที่กระเด็นหลุดออกจากอะตอมนี้กลายเป็น “อนุมูลอิสระ” = ศัตรูตัวสำคัญของสุขภาพ 
 
2) ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลบ่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอะตอมภายในโมเลกุลของสารอาหาร 
 
3) เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกด้วยคลื่นไมโครเวฟยังอาจก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง d-Nitrosodienthanolamines 
 
4) พืชผักที่ปรุงสุกด้วยคลื่นไมโครเวฟยังทำให้สารอัลคาลอยด์แปรสภาพไปเป็นสารก่อมะเร็ง 
 
5) ทำลายหรือลดทอนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารลงมากกว่า 60 to 90% 
 
6) จากผลการศึกษาของนักวิจัยรัสเซีย พบว่าการปรุงหรืออุ่นอาหารด้วยคลื่นไมโครเวฟทำให้ bio-availabilityของวิตามินบีรวม , C, E,เกลือแร่ และการดูดซึมไขมันลดลง
 
7) มีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเมื่อ พฤศจิกายน 2003 หลังจากนำบร็อคเคอรี่ชุ่มน้ำมาปรุงในเตาไมโครเวฟ พบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญๆของบร็อคเคอรี่สูญเสียไปกว่า 97% เมื่อเปรียบเทียบกับการนึ่งบนเตาปกติ ซึ่งสูญเสียเพียง 11% 
 
 ในปี 1992, ทีมวิจัยของ Richard Quan ทดลองนำนำ้นมแม่ ที่แช่แข็งมาอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ 30 วินาทีด้วยอุณหภูมิต่างๆกัน พบว่าการอุ่นที่อุณหภูมิ 98ºC ทำให้คุณสมบัติต่อต้านเชื้อโรคสูญเสียเกือบทั้งหมด เมื่อนำไปเพาะด้วยเชื้อ E.coli พบว่ามีอัตราการติดเชื้อรวดเร็วมากกว่านมแม่ที่ไม่ผ่านเตาไมโครเวฟถึง18 เท่า แม้การอุ่นที่อุณหภูมิ 25ºC เมื่อนำไปเพาะด้วยเชื้อ E.coli พบว่ามีอัตราการติดเชื้อรวดเร็วมากกว่านมแม่ที่ไม่ผ่านเตาไมโครเวฟถึง 5 เท่า 
 
9) ในปี1989, Dr. Hans-Ulrich Hertel นักวิทยาศาสตร์การอาหารชาวสวิสได้ทำการทดลองกับอาสาสมัคร(รวมทั้งตัวท่านเองด้วย) โดยทำการเจาะตรวจเลือดก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลังจากนั้นก็ให้ทานอาหารที่ผ่านการปรุงสุกด้วยเตาไมโครเวฟ เปรียบเทียบกับการทานอาหารที่ปรุงตามวิธีปกติ แล้วตรวจเลือดเป็นระยะๆ 
ผลการทดลองโดยการประเมินจากการตรวจเลือดเปรียบเทียบกับการบริโภคอาหารที่ปรุงสุกตามปกติ 
พบว่า หลังจากทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยเตาไมโครเวฟติดต่อกันมีผลให้
9.1) ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงลดลง 
9.2) คลอเลสโตรอลHDL ลดลง ส่วนคลเลสโตรอล LDL ลดลงในสัดส่วนน้อยกว่า HDL 
9.3) เม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte มีปริมาณลดลง 
เลือดมีอัตราการติดเชื้อง่ายกว่า
 
Dr. Hans-Ulrich Hertel จึงสรุปผลการทดลองว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีผลทำลายคุณค่าของอาหารและมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคอาหารเหล่านั้น 
 
อ้างอิง :
(1) Lee, L. “Health effects of microwave radiation – microwave ovens.”
(2) Vallejo, F., Tomas-Barberan, F. A., & Garcia-Viguera, C. “Phenolic compound contents in edible parts of broccoli inflorescences after domestic cooking.”
(3) Quan, R., Yang, C., Rubinstein, S., Lewiston, N., Sunshine, P., Stevenson, D., & Kerner, J. (1992) Effets of microwave radiation on anti-infective factors in human milk. Pediatrics, 89, 667-669.
(4) Wayne, A., & Newell, L. “The hidden hazards of microwave cooking.”