Categories
ข่าวรายวัน สาระน่ารู้ ไลฟ์สไตล์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนภูมิภาค

มีคำถามว่าเราจะพัฒนาอะไร?
_พัฒนาคน
_พัฒนากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
_พัฒนาสถาบันและองค์ต่างๆ
_พัฒนาองค์กรหลักที่มีหน้าที่วางนโยบายพัฒนา
_พัฒนาต้นทุน/สภาพแวดล้อมธรรมชาติ
_พัฒนาการศึกษา/ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
_พัฒนาเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม
_พัฒนาเศรฐกิจรายกลุ่ม
_พัฒนารายละเอียดปลีกย่อยจิปาถะ เช่น เงื่อนไขเงื่อนงำในระบบการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนภูมิภาค