Categories
ข่าวรายวัน รถยนต์ ยานยนต์ สาระน่ารู้ ไลฟ์สไตล์

ขอเชิญร่วมคาราวานฟอร์ด เรนเจอร์ : หนองคาย – วังเวียง – เวียงจันทน์ 2557

ขอเชิญร่วมคาราวานฟอร์ด เรนเจอร์ เส้นทาง : หนองคาย – วังเวียง – เวียงจันทน์ ในวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2557 (ศุกร์ – อาทิตย์)

รับสมัครจำนวนจำกัด     : 45 คัน (คันละ 2 ท่าน)
ราคาค่าสมัคร : คันละ 5,000 บาท 
(ราคานี้รวม ค่าอาหาร 7 มื้อ และ ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ไม่รวมค่าน้ำมัน)

เตียงเสริม 
: 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (สำหรับ 2 คืน)
: 5,000 บาท ต่อ 2 ท่าน (เปิดเพิ่มอีก 1 ห้อง สำหรับ 2 คืน)

บริการพิเศษ    : ขนมขบเคี้ยว,น้ำดื่ม, WIFI HOTSPOT, รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการตลอดเส้นทาง

สมัครร่วมกิจกรรม     : โทร 088 – 376 – 3366
เปิดรับสมัคร     : 16 พฤษภาคม 2557 – 23 พฤษภาคม 2557    

เปิดรับเอกสารประกอบคำขอพาสปอร์ตรถ : 16 พฤษภาคม 2557 – 25 พฤษภาคม 2557    

เอกสารประกอบคำขอพาสปอร์ตรถ
กรณีบุคคลธรรมดา 
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 
• สำเนารายการจดทะเบียนรถและหน้ารายการชำระภาษี 
• หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ กรณีที่เจ้าของไม่มาด้วยตนเอง 
• ยื่นคำขออื่นๆ 

กรณีห้างหุ้นส่วนฯ บริษัทฯ และบริษัทจำกัดมหาชน หรือรถที่ติดไฟแนนซ์ 
• หนังสือรับรองบริษัท /ห้างฯ 
• หนังสือรับรองจากบริษัทสินเชื่อ
• สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของกรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจ 
• สำเนารายการจดทะเบียนรถและหน้ารายการชำระภาษี 
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่มาด้วยตนเอง) หรือผู้เช่าซื้อ 
• ยื่นคำขออื่น ๆ 

กำหนดการและรายละเอียดการเดินทาง
FORD RANGER แรงขับที่มุ่งมั่น เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตอน สบายดีเวียงจันทน์ วังเวียง
วันเดินทาง : วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2557 (ศุกร์ – อาทิตย์) (3 วัน 2 คืน)

วันแรก วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557
เส้นทาง : หนองคาย-วังเวียง

06:00 น.    ลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียน รับเอกสารการเดินทาง รับสติกเกอร์หมายเลขรถ เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารประจำรถ พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบท้องถิ่น
07:00 น. พิธีเปิดกิจกรรมคาราวานและพิธีมอบเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศล
07:30 น.    ตั้งขบวนคาราวาน เตรียมพร้อมออกเดินทาง
08:00 น.    ขบวนคาราวานรถฟอร์ดออกเดินทาง ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งด่าน
ไทย – ลาว แบบ VIP (ไม่ลงจากรถ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่เขื่อนน้ำงึม ประเทศลาว
11:30 น. เดินทางถึงเขื่อนน้ำงึม เที่ยวชมความงามของบรรยากาศอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำงึม 
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหน้าเขื่อน 
13:00 น.    ออกเดินทางต่อสู่เมืองวังเวียง
15:00 น. เดินทางถึงจุดจอดรถที่สนามบินเก่าเมืองวังเวียง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม. เจ้าหน้าที่ประจำคาราวานเก็บวิทยุสื่อสารเพื่อนำไปชาร์จแบตเตอรี่ จากนั้นรถท้องถิ่นจะนำท่านเข้าเชคอินที่โรงแรมทวีสุข (หรือเทียบเท่า)
16:00 น.    พร้อมกันที่ลอบบี้โรงแรมเพื่อเดินทางโดยรถท้องถิ่นเที่ยวชม ถ้ำจัง ถ้ำหินงอก หินย้อยที่เลื่องชื่อของเมืองวังเวียง 
17:00 น. สนุกกันต่อกับกิจกรรมล่องห่วงยาง พายเรือคายัค 
หรือเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
19:00 น.    รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นแยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง วันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2557
เส้นทาง : วังเวียง-ตลาดปลา-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ชมบรรยากาศยามเช้า อันสวยงามของนำซอง ภูเขา ทะเลหมอกยามเช้า 
08:00 น.    เชคเอ้าท์ เดินทางไปยังจุดจอดรถสนามบินเก่าโดยรถท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
08:30 น.    เจ้าหน้าที่ประจำคาราวานติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำรถ พร้อมตั้งขบวน
09.00 น.    คาราวานออกเดินทางสู่นครเวียงจันทน์ 
11:45 น.    เดินทางถึงนครเวียงจันทน์ นำท่านเข้าสู่พระธาตุหลวง ศาสนะสถานที่สำคัญของเมืองเวียงจันทน์ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
12:30 น. นำท่านเข้าที่พักที่โรงแรมดอกจำปา (หรือเทียบเท่า) นำรถจอดตามจุดที่เตรียมไว้ เจ้าหน้าที่ประจำคาราวานเก็บวิทยุสื่อสารเพื่อนำไปชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมเปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ช VIP เพื่อเดินทางเที่ยวชมนครเวียงจันทน์ 
12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ร้านขอบใจเด้อ 
14:00 น.    เดินทางไปชมหอพระแก้ว วัดสำคัญที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต 
15:30 น. เดินทางต่อไปยังประตูชัย สถาปัตยกรรมทรงลาวฝรั่งเศส อันสวยงาม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก    
17:30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมดอกจำปา (หรือเทียบเท่า) พักผ่อน อาบน้ำ เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญตอนรับแบบชาวลาว รวมถึงชมการแสดงฟ้อนรำแบบพื้นเมือง ณ ร้านมิตรภาพน้ำพุ (หรือเทียบเท่า)
21:00 น.    เที่ยวชมนครเวียงจันทน์ยามค่ำคืน
22:00 น.    นำส่งทุกท่านกลับโรงแรมดอกจำปา แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม วันอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557
เส้นทาง : เวียงจันทน์-หนองคาย
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรม 
08:30 น. เชคเอ้าท์ จากนั้นพบกันที่รถเพื่อติดตั้งวิทยุสื่อสารพร้อมตั้งขบวน 
09:00 น.    ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.30 น. แวะซื้อของฝากที่ duty free ก่อนเข้าด่านข้ามแดน
11:30 น.    เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง 
เจ้าหน้าที่ประจำคาราวานเก็บคืนอุปกรณ์สื่อสาร จากนั้น ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลการกร ส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ เวลาในการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการจราจร

เข้าไปร่วมที่ facebook.com/events/445982652203789 กดเข้าร่วม join>going