Categories
การศึกษา ข่าวรายวัน มุมดาวน์โหลด สาระน่ารู้

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

เมื่อน้องๆมองเนื้อหาที่จะออกสอบในวิชาพื้นฐานวิศวะกรรม แบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ได้ 4 ส่วน คือ

    1.ส่วนฟิสิกส์
    2.ส่วนเคมี
    3.ส่วนคณิตศาสตร์
    4.ส่วนเนื้อหาทางด้านวิศวะกรรม

    ซึ่งเนื้อหาที่ใช้ออกสอบนั้น จะแบ่งเป็นแต่ละสาขาวิชา เช่น
    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขายอดนิยม เนื้อหาที่เรียนก็จะเป็นพวกไฟฟ้าต่างๆ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนื้อหาส่วนฟิสิกส์เป็นเรื่องไฟฟ้า ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ คงประมาณ 30-35%
    

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม
ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

    สาขาวิศวะกรรมโยธา เป็นอีกสาขานึงที่นิยมเช่นกัน เรียนเกี่ยวกัยการก่อสร้างทั้งหลาย สาขานี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรง สมดุล การเคลื่อนที่ สมบัติสาร สำหรับเรื่องสมดุลทาง    วิศกรรมจะเรียกว่า วิชาสแตติก(static) เป็นวิชาที่ทุกคนต้องได้เรียน ดังนั้นน้องๆ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมข้อสอบส่วนนี้จึงออกเยอะ โดยเฉพาะเรื่องของเขื่อหรืออะไรที่เกี่ยวกับของไหลซึ่งจะเรียนลึกลงไปอีก ในวิศวกรรมชลประทาน ส่วนเรื่องเขียนแบบก็เป็นวิชาหลักของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรับเนื้อหาส่วนเคมีก็เป็นพื้นฐานของคนที่จะเรียนวิศวะกรรมเคมี ส่วนเนื้อหาคณิตศาสตร์ ก็คงไม่พ้นแคลคูลัสนั่นเอง

 

ข้อสอบความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม 1

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม 2

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม 3

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม 4

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

 

ข้อสอบ ENT' ระบบใหม่ วิชาพื้นฐานวิศวกรรม

ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อสอบ พื้นฐาน วิศวกรรม เครื่องกล
แนว ข้อสอบ พื้นฐาน วิศวกรรม
ข้อสอบ พื้นฐาน ทาง วิศวกรรม
แนว ข้อสอบ วิชา วิศวกรรม พื้นฐาน
พื้นฐานวิศวกรรม
แนว ข้อสอบ พื้นฐาน วิศวะ
โหลด ข้อสอบ วิศวะ

Download link 1 พื้นฐานวิศวกรรม.rar

Download link 2 รวมข้อสอบ ENT พื้นฐานทางวิศวกรรม

Download link 3 พื้นฐานวิศวกรรม 43