Categories
สาระน่ารู้ ไลฟ์สไตล์

ผู้ชนะรู้ว่าตนเองชนะตั้งแต่ก่อนออกรบ

ปรมาจารย์ซุ่นหวู่ กล่าวว่า "ผู้ชนะรู้ว่าตนเองชนะตั้งแต่ก่อนออกรบ" โดยผู้แพ้คือผู้ที่แสวงหาชัยชนะด้วยการออกไปท้ารบไปทั่ว โดยไม่รู้ว่าสมรภูมิจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้ค่าปฏิกรรมสงครามเป็นอะไรตอบแทน

ผู้ชนะรู้ว่าตนเองชนะตั้งแต่ก่อนออกรบ