Categories
ไลฟ์สไตล์

ทำไมสังคมสมัยใหม่จึงมีวาทกรรมว่า ผีไม่มีในโลก

ทำไมสังคมสมัยใหม่จึงมีวาทกรรมว่า ผีไม่มีในโลก

ด้วยเพราะเทคโนโลยีหรือความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อเหล่านี้

หรือ … เป็นเพราะกลไกขัดเกลาทางสังคม ที่ทำให้(จิต)วิญญาณของมนุษย์หายไป

devil