Categories
ข่าวรายวัน ต่างประเทศ สาระน่ารู้

อาเซียนคืออะไร สัญลักษณ์ 10 ประเทศอาเซียน พร้อมประวัติ AEC

ASEAN สู่ AEC กับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
 
เมื่อประเทศต้องการการพัฒนาให้ทันต่อโลกยุคใหม่ การก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ AEC จึงเป็นทิศทางที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวหน้าสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากการร่วมมือกันของชาติสมาชิก ดังนั้นการเปิดประเทศในครั้งนี้ จึงทำให้สื่อต่างๆกล่าวถึงคำจำกัดความทั้ง AEC และ ASEAN อยู่บ่อยครั้ง แม้เราจะพอรู้จักคร่าวๆว่าอาเซียนคืออะไร แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจถึงการเปิดประเทศที่จะมาถึงนี้ว่าจะมีผลกระทบอะไรกับตัวเอง และประเทศบ้าง ดังนั้นเราควรมาทำความรู้จักกับคำจำกัดความเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง
 
อาเซียนคืออะไร ?
ASEAN หรือเรียกกันในชื่อยาวๆว่าAssociation of South East AsianNations เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคำขวัญประจำกลุ่มคือ “One Vision, One Identity, One Community” ซึ่ง ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม เปรียบเสมือนกับครอบครัวใหญ่ ที่มีการช่วยเหลือกัน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ และการช่วยเหลือแบ่งปันกันในด้านผลประโยชน์ รวมถึงการรวมกลุ่มนี้ช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความแข็งแกร่งในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าโลกมากขึ้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 มีไทยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งจากทั้งหมด 5 ประเทศ และในปัจจุบันมีประเทศที่เข้าร่วมมากขึ้นจนตอนนี้มีทั้งหมด 10 ประเทศ ดังนั้นเมื่อครอบครัวมีขนาดใหญ่ขึ้น ประเทศสมาชิกจึงมีความเห็นที่ต้องการให้มีการพัฒนาสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกว่า AEC ที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของ ASEAN
 
การก้าวสู่ AEC ในปี 2558 กับสิ่งที่จะตามมา 
เมื่อภูมิภาคประเทศสมาชิกอาเซียนใหญ่ขึ้น มีประชากรมากถึง 500 ล้านคน จึงต้องการให้เกิดการพัฒนาที่มีทิศทางแน่ชัด โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ จึงมีความต้องการพัฒนาให้เข้าสู่ AEC- ASEAN Economic Community หรือประชาคนเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งเป็นการร่วมมือกันที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2558 นี้ โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างฐานการผลิตร่วมกัน มีการเปิดประเทศสู่การลงทุนอย่างเสรีมากขึ้น ลดการกีดกันทางการค้า มีการเคลื่อนย้าย ทุน ทรัพยากร และแรงงานอย่างเป็นอิสระ รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจอื่นๆ ตามข้อตกลงของประเทศสมาชิก
 
สำหรับเราประชาชนธรรมดา เมื่อการเปิดประเทศสู่ AEC ที่จะมาถึงนี้ หลายคนอาจจะยังไม่ให้ความสนใจและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่มีเม็ดเงินลงทุนหนา แต่ทว่าการก้าวสู่เป็นประชาคมในครั้งนี้ คือการเปิดโลกเสรีมากขึ้น จะมีชาวต่างชาติหลากหลายเข้ามาทำงาน รวมถึงจ้างงาน และลงทุนในประเทศมากขึ้น ดังนั้นจุดด้อยหลักของประเทศเราคือเรื่องของภาษา คนที่มีศักยภาพสูงย่อมมีโอกาสในการทำงานมากกว่า นั่นอาจจะส่งผลกระทบกับคนที่ยังไม่พร้อมสำหรับการพัฒนา ก่อให้เกิดการว่างงาน และปัญหาของธุรกิจรายย่อย รวมไปถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นในประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบกับเราทุกคนในประเทศทั้งสิ้น 
แน่นอนว่าการพัฒนาในครั้งนี้ การทำงานย่อมต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาที่จำเป็นอย่างมาก หากเราต้องการยืนอยู่ในโลกการแข่งขันนี้ให้ได้ สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดี เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง รวมถึงผลกระทบต่างทั้งข้อดีและข้อเสียที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอีกมากมาย 
 
ตราสัญลักษณ์อาเซียน