Categories
สาระน่ารู้ เก็บตกจากเมล์ ไลฟ์สไตล์

หากคิดย้อนไปว่า…ทำไมเราจึงมีวันนี้ได้?

คงต้องนึกไปถึงว่า…ทำไม่เราจึงเป็นเราเฉกเช่นทุกวันนี้ ทำไมเราจึงมีความรู้ มีอาชีพ สื่อสารได้เข้าใจ มีเกรียติ มีศักดิ์ศรี ที่สำคัญที่สุดคือ รู้ว่าสิ่งใดถูก หรือสิ่งใดผิดนั้น … คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า "เรารู้ เพราะผ่านกระบวนการเรียนรู้"

หากคิดย้อนไปว่า...ทำไมเราจึงมีวันนี้ได้
หากคิดย้อนไปว่า…ทำไมเราจึงมีวันนี้ได้