Categories
สาระน่ารู้ เก็บตกจากเมล์ ไลฟ์สไตล์

ความฝันต่างจากความใฝ่ฝัน

ความฝันต่างจากความใฝ่ฝัน

ความฝันต่างจากความใฝ่ฝัน
ความฝันต่างจากความใฝ่ฝัน

อย่างแรก…อาจดูเลื่อนลอย อยู่ระดับจิตใต้สำนึก (Unconsciousness) ที่พยายามสร้างสมดุลให้มนุษย์ในยามหลับฝัน บางเรื่องเป็นสิ่งที่ดีสร้างพลังให้แก่เรา แต่หลายเรื่องเป็นเพียงความเพ้อฝันที่ไม่อาจเป็นจริงและไม่ได้มอบแรงจูงใจใดๆ
อย่างหลัง…เป็นความมุ่งมั่น อยู่ระดับจิตสำนึก (Consciousness) ในการกระตุ้นให้มนุษย์ยอมสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง (เวลา การพักผ่อน และความสะดวกสบาย) เพื่อแลกมากับสิ่งมีค่าที่ปรารถนา (การบรรลุในสิ่งที่ใฝ่ฝัน ด้วยการบังคับตัวเองให้กระทำการด้วยความพรากเพียร และพยายามหลบหนีออกจากที่กำบังที่เรียกว่า Comfort Zone)