Categories
กลอน คำขวัญ การศึกษา ข่าวรายวัน สาระน่ารู้

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อ วันชาติ

        วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  ถือเป็นวันพ่อและเป็นวันชาติอีกด้วย โดยเริ่มมีกิจกรรมวันพ่อตั้งแต่ พ.ศ. 2523 วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะ เคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น "วันพ่อแห่งชาติ"

                   

ทำไมต้องมีวันพ่อ?

   -เพื่อเทิดทูนในหลวงของปวงชน

   -เพื่อให้ลูกหลานระลึกพระคุณของพ่อ

   -เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูพ่อ

   -เพื่อให้พ่อ สำนึกในความรับผิดชอบของตนที่ึวรมีต่อลูกและครอบครัว

        สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่วุ่นวายอีกปีหนึ่ง เรามาทำอะไรเพื่อพ่อ…โดยการรักกัน เลิกทะเลาะกัน เพื่อให้ท่านสบายใจ…

กลอนสดุดีพ่อหลวง(กลอนวันพ่อ)

        พระพ่อหลวงขวัญเกล้าเจ้าชีวิต     ทรงอุทิศทรงสรรสร้างอย่างยิ่งใหญ่

   เพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศเพื่อลูกไทย   นับเนิ่นนานผ่านสมัยตลอดมา

        พระพ่อหลวงคือพ่อผูเมตตา            ให้ลูกมาพบองค์ท่านผู้ปัญญา

   พ่อหลวงผู้มีใจรักศึกษา                       พ่อหลวงเราหามิได้ที่แห่งใด….

 

       

ทรงพระเจริญ…