Categories
เก็บตกจากเมล์ ไลฟ์สไตล์

ความใหญ่ ไม่เคยมีความหมายได้ในตัวเอง

yes ความใหญ่ ไม่เคยมีความหมายได้ในตัวเอง ต้องอาศัยสิ่งอื่น (ที่เล็กกว่า) ในการเปรียบเทียบเชิงขนาด เพื่อกำหนดนิยามเสมอ 

แตกต่างจากความยิ่งใหญ่!!! … ที่มีความหมายในตัวเองในเชิงคุณค่า ไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นที่ด้อยกว่ามาส่งเสริม หรือ อวดเบ่งในอำนาจวาสนาบารมี (ว่าตนเองใหญ่)

… เพราะอะไรหรือ?? enlightened

ความใหญ่
ความใหญ่

เราไม่เคยรู้ได้เลยว่าขนาดเท่าใด คือ ใหญ่ จนกว่าเราจะเปรียบเทียบกับประสบการณ์หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาว่า 

แต่ความยิ่งใหญ่ เรารับรู้ได้จากคุณค่าที่มีต่อตัวเรา (นั่นหมายถึง ความยิ่งใหญ่จะปรากฏแตกต่างกันในสายตาแต่ละคน)

น่าแปลก … มนุษย์โดยมากมักอยากยิ่งใหญ่ แต่กลับกระทำตัวให้ใหญ เหตุใดไม่ทำตัวให้ยิ่งใหญ่เล่า … มัวแต่มอมเมาไปด้วยกิเลส อยากได้อยากมีลาภยศบารมี จนลืมไปว่า ความยิ่งใหญ่เกิดแต่สายตาคนอื่น เหมือนกระจกสะท้อน สิ่งที่คนอื่นเห็นก็แค่ คนตัวใหญ่ที่มิได้มีความยิ่งใหญ่ใดๆ

จึงว่า … ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง เป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องแสดงตนว่าตนเองใหญ่ แต่เป็นผู้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมา สร้างคุณค่าให้บังเกิดมี เป็นศรีแก่ตัวตน สังคม และผู้อื่น 

แต่อย่างไรก็ตาม สุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ คือ ผู้หลุดพ้น … ตัดขาดจากความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในสายตาผู้อื่น สร้างสรรรค์จรรโลงโลกใบนี้ให้เกิดมีคุณค่า มีแรงขับภายในตัวตน ด้วยสิ่งที่เรียกว่า "ธรรม" … ดังผู้ยิ่งใหญ่ในไตรโลกธาตุ ที่เป็นตัวอย่างอันเป็นมงคลแก่ตัวเรา ให้ถือปฏิบัติตาม

มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*