facebooktwitteryoutube
in ไลฟ์สไตล์ - 16 ก.ค., 2014
by admin - no comments
ทำไมสังคมสมัยใหม่จึงมีวาทกรรมว่า ผีไม่มีในโลก

ทำไมสังคมสมัยใหม่จึงมีวาทกรรมว่า ผีไม่มีในโลก

ด้วยเพราะเทคโนโลยีหรือความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อเหล่านี้

หรือ … เป็นเพราะกลไกขัดเกลาทางสังคม ที่ทำให้(จิต)วิญญาณของมนุษย์หายไป

devil

ผีดูน่ากลัว…แต่เป็นสัญญะธำรงซึ่งศีลธรรม เทดโนโลยีดูน่าหลงใหล…แต่แฝงไปด้วยอัตตาและนำพาวิญญานมนุษย์ให้ตกต่ำ

… เราปล่อยให้วิญญาณของเราเร่ร่อนมานานแค่ใหนแล้ว มาเถอะครับมาร่วกันสร้างสังคมที่ดีร่วมกัน และสร้างสรรวิญญาณแบบวิญญูชน ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งส่งเสริมสัมมาชีพ ค้นหาคุณค่าในตนเองให้เจอ … เมื่อหาเจอ จะพบว่าความสุขอย่างง่าย อยู่ที่ใจเราเอง

มนตรี ประเสริฐรุ่งเรือง

ใส่ความเห็น

*